LEGEZKO BALDINTZAK ETA PRIBATUTASUN BALDINTZAK ONARTZEN DITUT

LEGEZKO INFORMAZIOA

Atal honetan, webgune honetara sartzeko eta hura erabiltzeko baldintzei buruzko informazioa jasotzen da; erabiltzaileak horiek guztiak ezagutu behar ditu, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko 34/2002 Legeak xedatutako ondorioetarako.

 • Titularra: AINITZE LEKERIKABEASKOA ARRILLAGA
 • IFK: 78934415W
 • Erakundearen helbidea: BARRIO GARDATA Nº2, 48288 ISPASTER-BIZKAIA
 • Posta elektronikoa: senapsikoterapia@gmail.com
 • Telefonoa: 689131593
 • Elkargokide-zenbakia:BI03989
 • Ni kide naizeneko lanbide-elkargoa: Bizkaiko Psikologoen Elakargoa.

WEBGUNEAN SARTZEKO BALDINTZAK

Webgune hau erabiltze hutsak erabiltzaile-izaera emango dio hori egiten duenari, bai, halaber, erabiltzaileak legezko ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzea. Erabiltzaileak webgunean sartzen den bakoitzean irakurri beharko ditu baldintza horiek, aurrerantzean aldatu egin baitaitezke. Webgune honetako alderdi batzuk, haien berezitasuna dela-eta, legezko ohar hau ordeztu, osatu edo alda dezaketen baldintza edo arau berezien mendean egon daitezke, eta, beraz, erabiltzen edo horietan sartzen den erabiltzaileak horiek ere onartu beharko ditu.

WEBGUNEA ETA BERTAKO EDUKIAK ZUZEN ERABILTZEKO BETEBEHARR

Webgune honen eduki guztiak (testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, teknologia, softwarea, estekak, ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea eta abar), bai eta markak eta gainerako zeinu bereizgarriak AINITZE LEKERIKABEASKOA ARRILLAGA erakundearenak edo hirugarrenen jabetzakoak dira, eta erabiltzaileak ez du horien gaineko eskubiderik eskuratuko webgune hau erabiltze hutsagatik.

Erabiltzaileak ez ondokorik egin behar: a) webgune honetako edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, hirugarrenen eskura jarri, jendaurrean zabaldu, eraldatu edo aldatu, legeak xedatutako kasuetan edo eskubide horien jabeak edo titularrak berariaz baimendutako kasuetan izan ezik; b) webgune honetan ageri diren softwarea, irudiak, bideoak edo datu-baseak kopiatu edo erabilera pribaturako kopiatu, eta jendaurrean zabaldu edo eskuragarri jarri, baldin eta horretarako edukiak kopiatu behar baditu; c) webgune hau osatzen duten edukiak ateratzea edo berrerabiltzea.

Erabiltzaile batek beste webgune batzuetatik webgune honetarako estekak txertatu nahi baditu, baldintza hauek bete beharko ditu:

 1. a) Esteka orri nagusi edo hasierako orriarekin lotuko da, baina ezin izango da inola ere erreproduzitu.
 2. b) Ezin izango da web gunea inguratzen duen frame delakorik edo markorik ezarri, ez eta Interneteko beste helbide batzuen bidez edo webgune honetatik kanpoko edukiekin batera ikusteko aukera ematen duenik ere, halako moldez non, erabiltzaileek zerbitzuaren edo haren edukiaren jatorriari buruzko zalantza egin dezaketen, alderatzeko edo imitazio desleiala dakarren egintza den, AINITZE LEKERIKABEASKOA ARRILLAGA erakundearen izen ona, marka eta ospea aprobetxatzen den, edo Legeak berariaz debekatzen duen beste zeinahi eran egiten den.
 3. c) esteka egiten den orrialdetik ezin izango da inolako adierazpen faltsu, zehaztugabe edo okerrik egin erakundeari buruz edo haren produktu eta zerbitzuen kalitateari buruz.
 4. d) Igorleak ezin izango du erakundearen marka edo bestelako zeinu bereizgarririk erabili bere webgunearen barruan, legeak baimentzen dituen edo webgunearen titularrak berariaz baimentzen dituen kasuetan izan ezik.
 5. e) Estekak ezartzen duen orrialdeak indarrean dagoen legeria bete beharko du, eta ezingo ditu agertu edo estekatu eduki ez-zilegiak, kaltegarriak, moralaren eta ohitura onen kontrakoak direnak edo AINITZE LEKERIKABEASKOA ARRILLAGA erakundeak igorlearen ideiak, adierazpenak edo jarduketak babestu edo haiekin bat datorrelako ideia faltsua sorrarazten dutenak edo, bestela, erakundeak garatutako jarduerari dagokionez, eduki desegokiak direnak ere ez, esteka ezartzen deneko webgunearen edukiak eta gai orokorrak aintzat hartuta.

ERABILTZAILEAREN ERANTZUKIZUNA

 AINITZE LEKERIKABEASKOA ARRILLAGA erakundea ez da arduratuko webgune honetan programa maltzurrik edo beste edozein elementu informatiko kaltegarririk ote dagoen kontrolatzeaz. Edozein gisaz, erabiltzaileari dagokio elementu horiek atzemateko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea. Horren arabera, webgunearen titularrak ez du bere gain hartuko webgune honetara sartzean ekipo informatikoei eragindako kalteen erantzukizunik. Era berean, ez da erabiltzaileei eragindako kalteen erantzule izango, baldin eta kalte horiek webgune honen zerbitzua eteten duten telekomunikazio-sareetako akatsen edo deskonexioen ziozkoak badira.

Webguneko eduki guztiak, kasurako, testu, dokumentu, argazki, marrazki, irudi, ikono, irudikapen grafiko, ikus-entzunezko edo soinuzko eduki, diseinu grafiko eta iturburu-kode, marka, izen komertzial edo bestelako zeinu bereizgarri guztiak, AINITZE LEKERIKABEASKOA ARRILLAGA erakundearen edo hirugarrenen titulartasun esklusibokoak dira (aipaturiko erakundea baita legezko lizentziaduna), eta jabetza industrial eta intelektualari buruko legeriak babestuta daude.

Erabiltzaileek webguneko edukietan sartzeak edo horiek eskuratzeak ez die inolako eskubiderik edo titulartasunik ematen.

Zeharo debekatuta dago atal honetan aipatutako webguneko informazioa edo elementuak ustiatzea, erreproduzitzea, banatzea, aldatzea, jendaurrean zabaltzea, lagatzea edo eraldatzea, aldez aurretik eta berariaz baimendu gabeko zeinahi euskarri eta bitartekoren bidez. Webgune honetako edukia erabiltzailearen ekipoan deskargatu ahal izango da soil-soilik erabilera pribaturako bada eta inolako helburu komertzialik ez badauka.

Arestian aipatutako eskubideetako edozein urratuz gero, baldintza hauek eta/edo Jabetza Industrialari eta Intelektualari buruzko legeria ere urra daitezke.AINITZE LEKERIKABEASKOA ARRILLAGA erakundeak webgune honen jabetza intelektualaren eta/edo industrialaren eskubideak, informazioa edo edukiak urratzen dituzten erabiltzaileen aurkako legezko ekintza egokiak gauzatzeko aukera izango du.  

ERAKUNDEAREN ERANTZUKIZUNA

Erabiltzaileari Interneteko beste orri batzuetara sartzeko aukera ematen dioten estekak izan ditzake webgune honek. Kasu horietan, AINITZE LEKERIKABEASKOA ARRILLAGA erakundea esteken bidez hornitutako eduki eta zerbitzuen erantzule baino ez da izango, horien zilegitasun eza ezagutu eta arduraz zein behar besteko azkartasunez desaktibatu ez baditu. Erabiltzaile batek uste badu eduki ez-zilegiak edo desegokiak dituen estekarik badagoela, horren berri eman ahal izango digu, baina horrek ez du esan nahi erakundeak dena delako esteka kendu behar duenik. Webgunearen titularrak ez ditu beti esteken edukiak eta zerbitzuak ezagutzen, eta, beraz, ez du inolako erantzukizunik hartuko haien kalitate faltak, eguneratze ezak, erabilezintasunak, akatsak, baliagarritasun ezak edo legezkotasunik ezak eragindako kalteengatik, eta ez da haietan egindako adierazpenen edo horien bidez emandako eduki edo zerbitzuen erantzule izango, ezpada, zerbitzu horiek emateko zuzeneko ardura duela.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hau behar bezala erabiltzeko, legeriarekin, legezko ohar honekin eta, hala badagokio, aplikatu beharreko gainerako baldintza, araudi eta jarraibideekin bat etorriz. Erabiltzailea erantzulea izango da  AINITZE LEKERIKABEASKOA ARRILLAGA erakundearen eta hirugarrenen aurrean, betebehar horiek ez betetzeagatik sor daitekeen edozein kalte-galeraren aurrean.

LEGERIA APLIKAGARRIA

Espainiako legeak arautzen ditu legezko ohar honen baldintza eta alderdi guztiak.

Era berean, webgune honetako zerbitzuaren prestazioa eta honako erabilera-baldintza hauek Espainiako legearen arabera arautzen dira.

 

WEBGUNEAREN PRIBATUTASUN POLITIKA

Gure erakundean, barruko pribatutasun-protokoloak eta -politikak egokitu egin ditugu Datuak Babesteko 679/2016 Europako Erregelamenduaren (DBEO) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera, kudeatzen ditugun datuen segurtasunak eta babesak kezkatzen baikaitu.

1.- NOR DA DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA?

AINITZE LEKERIKABEASKOA ARRILLAGA erakundea, GARDATA AUZOA 2,48288, ISPASTER helbidea duena, zure datuen tratamendu egokiaren arduraduna da. Tratamendu horri buruzko galde dezakezu ondoko helbide elektronikoa erabiliz: senapsikoterapia@gmail.com

 1. ZERTARAKO ERABILTZEN DITUGU ZURE DATUAK?

AINITZE LEKERIKABEASKOA ARRILLAGA erakundean, interesdunek ematen diguten informazioaren tratamendua egiten dugu ondoko helburuekin:

 •      Bezeroarekin hitzartzen ditugun prestazioak eta zerbitzuak betetzea.
 • Zerbitzuei buruzko eskaerak bideratzea eta kudeatzea.

3.- ZEIN DA DATUEN TRATAMENDUA EGITEKO LEGEZKO OINARRIA?

Baimen bidez eman dizkiguzun datuen erabilera beharrezkoa da erabiltzaileekiko harremanak behar bezala kudeatzeko eta, gainera, legezko betebeharrak bete ahal izateko.

Zeinahi unetan adieraz dezakezu zure datuak erabiltzearen aurka zaudela eta, beraz, datuekin egiten den edozein kudeaketa-mota ondoriorik gabe utzi; hala, zure datuak legez ezarritako denboran baino ez dira blokeatuko. Nolanahi ere, jakinarazi behar dizugu baimenik eman ezean, ezinezkoa gerta daitekeela zerbitzuak ematea.

4.- DATUEN KOMUNIKAZIOA

Hasteko eta bat, ez da daturik lagako, horretarako legezko betebeharrik ez badago.

Dena dela, guri laguntzen diguten edo euskarria ematen diguten zerbitzu-emaileekin edo akordioak sinatutako kanpoko laguntzaileekin partekatuko ditugu zure datuak.

5.- DATUAK GORDETZEA

Zure datu pertsonalak bakar-bakarrik gordeko ditugu helburu hori betetzeko behar den denboran, kontratu-harremana dugun bitartean, hori behartzen duen legezko betekizuna dagoen bitartean edo zure datuak tratatzea debekatzen duen eskubideetako bat baliatzen ez duzun bitartean.

6.- NOLA BALIA DITZAKET NIRE ESKUBIDEAK?

Eskubideen titularra zaren aldetik, zure datuen kontrola duzu eta, beraz, edozein unetan balia ditzakezu zure eskubideak. Horretarako, mezu elektroniko bat bidali behar diguzu: senapsikoterapia@gmail.com.

Ondoko eskubidek balia ditzakezu:

 • Datuetan sartzea – Erakunde honek kudeatzen dituen zure datuak kontsultatu ahalko dituzu.
 • Datuak zuzentzea – Zure datuak aldatu ahalko dituzu zuzenak ez badira.
 • Datuak ezabatzea – Zure datu pertsonalak ezabatzeko eskatu ahalko duzu.
 • Datuak aurkaratzea – Zure datu pertsonalen baten tratamendurik ez egiteko eskatu ahalko duzu.
 • Tratamendua mugatzea – Zure datu pertsonalen tratamendua mugatzeko eskatu ahalko duzu, inguruabar jakin batzuetan.
 • Eramangarritasuna – Eman dizkiguzun edo gure kontratu-harremanean lortu ditugun datu pertsonalak jaso ahal izango dituzu, bai eta beste erakunde bati igorri ere.

Erabiltzaileei jakinarazten diegu baimena edozein unetan baliorik gabe uzteko eskubidea dutela, baina horrek ez dio eragingo izango kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunari.

Era berean, interesdunei jakinarazten diegu erreklamazioa aurkez dezaketela Datuak Babesteko arloan eskumena duen kontrol-agintaritzan, batez ere beren eskubideak baliatzean gogobeterik geratu ez badira.

Zure eskubideak baliatzeko, aurkeztu zure NANaren kopia bat edo zure nortasuna egiaztatzen duen agiri baliokideren baten kopia.