Helduentzako terapia

Pertsona baten zoriontasuna bere barne gatazkak (norberenganako atsekabea, gaitzespenak, gehiegizko eskakizunak) eta kanpo gatazkak (inguratzen duenarekiko atsekabea) bukatzean lortzen da” Melanie Klein.

Maiz eta  ebolutiboki, ohikoa da norbanakook krisialdi ezberdinak pairatzea. Krisialdi hauek izaera ezberdinek sortuak eta intentsitate aldetik ere oso ezberdinak izan daitezke. Adibidez, bizitzako aldaketa handiei aurre egitea, hala nola lana, hausturak edo bikotearekin arazoak izatea, guraso izatea, etab.

Beste batzuetan berriz, krisialdian gauden sentsazio hori dugu, baina ez dakigu oraindik maila kontzientean, zerk sor dezakeen. Bere sintomak soilik sentitzen ditugu.

Banakako psikoterapia zuretzat da, baldin eta …

… zure burua hobeto garatu eta hobeto ezagutu nahi baduzu, bizitza esanguratsuagoa, emankorragoa eta gogobeteagoa izan dezazun.

… krisi egoera edo aldaketa bat bizitzen ari zara, eta egoera konplexu honetan zure garapena sustatzeko modu bat ikasi nahi baduzu.

… harremanetan zailtasunak badituzu eta modu asebeteagoan erlazionatzen ikasi nahi baduzu.

… antsietatearekin, depresioarekin, min handiarekin lotutako sintomatologia mota adierazten baduzu eta hobeto sentitu nahi baduzu.

Elkarrizketa medio, hasiera sesio ba  tzuen bidez, arazoa edo gatazka sortzen ari diren arrazoiak antzeman eta zehazten dira. Ondoren ikuspegi eklektiko eta bateratzaile batetik arrazoi horiek lantzen dira. Helburua, pertsonak bere barne oreka aurkitzea da, bere bizitzari ikuspegi berri bat emateko behar duen oreka lortzea.

Lehen saioetan, informazio bilketa egingo da, ondoeza iraunarazten duten arrazoiak behatu eta ulertu ahal izateko. Ondoren, helburuak, beharrak eta prozesuen garapena finkatzeko lan bat egingo da.

Azken helburuetako bat zure bizitzari ikuspegi berria emateko behar duzun barne oreka aurkitzea izango da.

Nire kontsultara ekarri zaituen egoeran ezin bazaitut lagundu,  zeure beharrizanetan aditua ez naizelako edo beste espazio profesional bat behar duzulako, behar dozuna aurkitzen lagunduko zaitzut.